Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 02 năm 2019
Ngày đăng 07/01/2019 | 08:47  | View count: 10521

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

HN tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng NV năm 2019

8h

08/01

HT UBND tỉnh

đ/c Long - PTB

 

2

Họp cấp Ủy + LĐB

8h

07/01

HT BDT

Cấp ủy + LĐB

 

3

Họp giao ban tuần 02/2019

9h

07/01

HT BDT

LĐB + LĐP

 

4

Dự HN trực tuyến tổng kết công tác Dân vận 2018 và nhiệm vụ 2019

8h

10/01

Tỉnh Ủy

đ/c Khét – PTB

 

5

Làm việc với Viện hàn lâm KH-CN Việt Nam

8h30

10/01

HT BDT

đ/c Long, LĐ phòng

 

6

Học Nghị Quyết Trung Ương 8

13h30

11/01

TT GTVL

Toàn thể CB, Đảng viên, quần chúng

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10