Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 11 năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 15:38  | View count: 7237

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Họp giao ban tuần 11-2019

8h

11/3

Phòng họp Tầng 1

LĐB, LĐP, KT

 

2

Tập huấn triển khai ISO 9001-2015

11-14/3

TT HN tỉnh

đ/c Điệp, Quy, Pểnh

 

3

Khai trương Trục liên thông văn bản QG

14h

12/3

VP UBND tỉnh

đ/c Khét

 

4

Triển khai luật Cạnh tranh và luật Bảo vệ người tiêu dung

7h30

13/3

VP Sở Công thương

CC TTra

 

5

Kiểm tra thực hiện CT135 tại các huyện

12-13/3

Tuy Đức

đ/c Long, P.NV

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10