Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 13 năm 2019
Ngày đăng 25/03/2019 | 16:06  | View count: 6660

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Họp giao ban, góp ý hoàn thiện quy chế chi tiêu nôi bộ, chức năng, nhiệm vụ các phòng quý II 2019

8h; 25/3

HT tầng 1

LĐB, TP-PP, KT

 

2

Dự HN đánh giá tình hình thực hiện n/v phát triển KTXH, QPAN quý I, triển khai quý II

8h; 26/3

VP UBND tỉnh

đ/c H'DJRân

 

3

Dự HN trực tuyến tập huấn luật QP 2018

8h; 27/3

Bộ CHQS tỉnh

đ/c H'DJRân

 

4

Dự tổng kết đánh giá các công trình nước sinh hoạt tập trung từ 2004 đến nay

8h; 27/3

Sở NN  &PTNT

đ/c Khuê

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10