Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 44 năm 2020
Ngày đăng 16/11/2020 | 14:06  | View count: 21671

1

Tổ chức Đoàn đại biểu người  có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông đi tham quan tại một số tỉnh phía nam

Từ ngày 11 – 18/11/2020

Các tỉnh: Hậu Giang,Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bình Phước

- Đ/c Trần Viết Điệp.

- Đ/c Nguyễn Minh Nghĩa

- Đ/c Trần Thị Thúy.

2

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS (Theo 1617/QĐ-UBND)

-Ngày 14/11/2020

-Ngày 15/11/2020

-Ngày 21/11/2020

-Ngày 22/11/2020

-Xã Đắk N'Drung

-Xã Thuận Hà

-Xã Thuận An

-Xã Đắk Lao

Phòng Nghiệp vụ

3

Dự Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg

02 ngày từ 8h00' ngày 16/11/2020

TP. Nha Trang, Khánh Hòa

-Đ/c K'khét Atô

-Đ/c Phạm Nguyên Vũ

4

Họp chi bộ

14h00

ngày 19/11/2020

Phòng họp BDT

Lãnh đạo ban