Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 41 năm 2020
Ngày đăng 12/10/2020 | 08:13  | View count: 8622

 1

dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

14 giờ 30

12/10/2020

Hội trường UBND tỉnh

Đ/c Phan Đình Hiến

 

 2

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

13-15/10/2020

Huyện Đăk Rlấp

Phòng Nghiệp vụ

 

 

 3

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

08 giờ 30

16/10/2020

Hội trường UBND tỉnh

Đ/c K'Khét ATô

 

 4

Dự Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19 giờ 30

16/10/2020

Trung tâm hội nghị tỉnh

Lãnh Đạo Ban

 

 5

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

20-23/10/2020

Huyện Đăk Mil

Phòng Nghiệp vụ

 

 

 6

Kiểm tra chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

08 giờ 00

27-28/10/2020

Huyện Đăk Song

Phòng Nghiệp vụ