thông tin liên lạc

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN DÂN TỘC TỈNH.

- Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông

- Số Điện thoại: 02613544536

- Fax: 02613544536

- Email: bdt@daknong.gov.vn

- Web: bdt.daknong.gov.vn

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN

 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vN
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

I LÃNH ĐẠO BAN

1. Bùi Ngọc Sơn - Trưởng Ban - sonbn.bdt@daknong.gov.vn 

2 K' Khét Atô - Phó trưởng Ban (Phụ trách)- kkhet.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.258

3 Quách Công Ban - Phó trưởng Ban - banqc.bdt@daknong.gov.vn - 0948707707

4 Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Ban - thachnn.bdt@daknong.gov.vn - 0941058989

II  VĂN PHÒNG

5 Nguyễn Văn Khánh- Chánh Văn phòng - khanhdofa.daknong@gmail.com - 0976475588

Phùng Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng - quypk.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.256

7 Phan Ngọc Quân - Chuyên viên - quanpn.bdt@daknong.gov.vn- 0987828069

H Bình - Văn thư - hbinh.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3544.536

Nguyễn Minh Nghĩa - Cv Văn phòng - nguyenminhnghia1809@gmail.com - 0848179379

10 Trần Thị Thúy - Kế toán - thuytt.bdt@daknong.gov.vn - 0978823301

11 Trương Ngọc Châu - Chuyên viên - chautn.bdt@daknong.gov.vn- 0886167379

III PHÒNG THANH TRA

12 Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng - khuenv.bdt@daknong.gov.vn- 0261.3559.259

13 Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên - trunght.bdt@daknong.gov.vn - 0978823301

14 Nguyễn Thị Tuyết Trinh- Chuyên viên - trinhntt.bdt@daknong.gov.vn- 0979151179

 IV  PHÒNG NGHIỆP VỤ

15  Trần Viết Điệp - Trưởng phòng - dieptv.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3546.533

16 Phạm Nguyên Vũ - Chuyên viên - vupn.bdt@daknong.gov.vn- 0962014546

17 Lầu Bá Pểnh  - Chuyên viên - penhlb.bdt@daknong.gov.vn- 0886487787

18 Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên - thonc.bdt@daknong.gov.vn - 0979151179