Giải pháp nào cho vấn nạn học sinh DTTS bỏ học? (04/02/2020)

Tình trạng học sinh DTTS cấp THCS bỏ học đang là bài toán nan giải ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Mặc dù chính quyền địa phương và nhà trường đã có nhiều biện pháp tuyên truyền,...

Trao tặng nhà Đại đoàn kết (19/02/2020)

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Bon Mê Ra, xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND xã Đắk R'tih và các phòng chuyên môn của huyện Tuy Đức tiến hành bàn giao nhà đại đoàn...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 9
Tổng: 0