Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 01/2024/TT-UBDT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC 15/03/2024 Đ/c Hầu A Lềnh
2 1284/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với 02 Bộ thủ tục hành chính

08/12/2023 Đ/c K'Khét A Tô
3 6157/UBND-KT

 

 thực hiện Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V tại tỉnh Đắk Nông

13/10/2023 Đ/c Lê Văn Chiến
4 1058/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh

13/10/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
5 1023/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý III năm 2023 của Ban Dân tộc

04/10/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
6 949/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH:Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với ông Dương Quốc Thanh

13/09/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
7 949/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH:Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức đối với ông Dương Quốc Thanh

13/09/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
8 2346/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận và điều động công tác đối với công tác Hoàng thị Thảo

28/08/2023 Nguyễn Anh Tú
9 895/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều động công chức Nguyễn Cảnh Thọ

21/08/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
10 693/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2023 của Ban Dân tộc

06/07/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
11 692/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý II năm 2023 của Ban Dân tộc

06/07/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
12 651/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 của Ban Dân tộc

28/06/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
13 321/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 của Ban Dân tộc

06/04/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
14 99A/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc

07/02/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
15 99A/BC-BDT BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc 07/02/2023 Đ/c K'Khét A Tô
16 24A/BC-BDT

BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý IV năm 2022 của Ban Dân tộc

10/01/2023 Đ/c K'Khét A Tô
17 17/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

09/01/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
18 17/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

09/01/2023 Đ/c K'Khét A Tô
19 06/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ban Dân tộc

05/01/2023 Đ/c Phan Đình Hiến
20 03/QĐ-BDT

quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

04/01/2023 Đ/c Phan Đình Hiến