Văn hóa xã hội

Đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’Nông trên địa bàn các xã: Đắk R’Moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N’Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 02/01/2019 | 13:57  | View count: 58402

Ngày 28/12/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban Hành Quyết định số: 2203/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M'Nông trên địa bàn các xã: Đắk R'moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N'Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Đề án được triển khai chủ yếu trên địa bàn xã Đắk N'Drung, thuộc huyện Đắk Song và một phần trên địa bàn các xã: Đắk R'moan, xã Đắk Nia, thuộc thị xã Gia Nghĩa, với tổng kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2019 đến năm 2020 là 3.998 triệu đồng (năm 2019 là 2.374 triệu đồng; năm 2020 là 1.624 triệu đồng), triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các hộ dân tộc thiểu số M'Nông tại xã Đăk N'Drung, xã Đăk Nia, xã Đăk R'Moan cho các chương trình đào tạo và truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ, đàn đá, cồng chiêng; Chi phí tổ chức các lớp truyền dạy, đào tạo nghề thổ cẩm, đan lát, nhạc cụ, đàn đá; Chi phí chi trả đào tạo cho cơ sở sản xuất cồng chiêng tại Quảng Nam, bao gồm chi phí đào tạo và chi phí nguyên vật liệu để chỉnh chiêng; Chi phí xây dựng nhà truyền thống bằng tre, nứa lồ ô tại xã Đăk N'Drung làm trung tâm trưng bày, trung tâm thông tin du lịch, dịch vụ; Chi phí khảo sát đất, thiết kế, giám sát; Chi phí mua sắm trang thiết bị trưng bày nhà văn hóa Cồng Chiêng tại công viên văn hóa Liêng Nung, xã Đăk Nia; Chi phí xây dựng nhà tạm bằng tranh, tre, nứa, lồ ô để làm nhà sản xuất nhạc cụ và đàn đá; Chi phí mua sắm trang thiết bị, trưng bày sản phẩm  nhạc cụ, đàn đá tại  nhà văn hóa Đàn Đá trong nhà dài M' Nông, xã Đăk R'Moan; Chi phí mua sắm các vật dụng phục vụ cho dịch vụ du lịch bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ và các trang thiết bị nội thất phục vụ khách du lịch tại xã Đăk N'Drung và xã Đăk R'Moan; Chi phí khảo sát các tuyến phát triển du lịch xung quanh các khu vực làng nghề; Chi phí hỗ trợ các dịch vụ homestay của cộng đồng trong khu vực; Chi phí quảng bá, giới thiệu các hoạt động làng nghề trên mạng thông tin điện tử; …

 

                                   Ngọc Linh - Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc