Giới thiệu

thông tin liên lạc

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN DÂN TỘC TỈNH.

- Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông

- Số Điện thoại: 02613544536

- Fax: 02613544536

- Email: bdt@daknong.gov.vn

- Web: bdt.daknong.gov.vn

 

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN
 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vN
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1       Phan Đình Hiến - Trưởng Ban - hienpd.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.255

2       K' Khét Atô - Phó trưởng Ban - kkhet.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.258

3      Quách Công Ban - Phó trưởng Ban - banqc.bdt@daknong.gov.vn - 0948707707

         II       VĂN PHÒNG

3       Phạm Ngọc Linh- Chánh Văn phòng - linhpn.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.257

4      Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng - khuenv.bdt@daknong.gov.vn- 0261.3559.259

5       Phan Ngọc Quân - Chuyên viên - quanpn.bdt@daknong.gov.vn- 0987828069

6       H Bình - Văn thư - hbinh.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3544.536

7       Nguyễn Minh Nghĩa - Cv Văn phòng - nguyenminhnghia1809@gmail.com - 0848179379

8       Trần Thị Thúy - Kế toán - thuytt.bdt@daknong.gov.vn

9       Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên - trunght.bdt@daknong.gov.vn - 0978823301

10      Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên Văn phòng - thaoht.bdt@daknong.gov.vn- 0886180280

         III       PHÒNG THANH TRA

11      Y Ái Buôn Yã - Chánh thanh tra - yayab.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3703.531

12      Phùng Kim Quy - Phó Chánh Thanh Tra - quypk.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3559.256

13    Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên - thonc.bdt@daknong.gov.vn

14     Nguyễn Thị Tuyết Trinh- Chuyên viên - trinhntt.bdt@daknong.gov.vn- 0979151179

         IV      PHÒNG NGHIỆP VỤ

15    Trần Viết Điệp - Trưởng phòng - dieptv.bdt@daknong.gov.vn - 0261.3546.533

16   Phạm Nguyên Vũ - Chuyên viên - vupn.bdt@daknong.gov.vn- 0962014546

17    Lầu Bá Pểnh  - Chuyên viên - penhlb.bdt@daknong.gov.vn- 0886487787

18    Trương Ngọc Châu - Chuyên viên - chautn.bdt@daknong.gov.vn- 0886167379