Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19 (07/08/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tư, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Công điện số 02/CĐ-UBND,...