Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 59 /KH-BDT

Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

20/01/2021 Đ/c K'Khét Atô
62 896/BC-BDT BÁO CÁO Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 10/12/2020 K’Khét Atô
63 818/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

13/11/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
64 2411-CV/BTGTU

 ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020

29/09/2020 Đ/c Lê Khắc Ghi
65 623/BC-BDT Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (Từ 16/8/2019 đến 15/8/2020) 08/09/2020 Đ/c K'Khét Atô
66 594/QĐ-BDT Quyết định Về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 25/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
67 2

đề xuất hỗ trợ công chức ngày 2/9/2020

24/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
68 567/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động công tác đối với bà Hoàng Thị Trưng
 

17/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
69 532/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông
 

03/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
70 1

Giấy đề xuất về việc hỗ trợ công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

30/07/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
71 526/BDT-VP thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020 30/07/2020 K'Khét A tô
72 474/KH-BDT Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020 07/07/2020 H’DJrân Knul
73 454/KL-ĐKT KẾT LUẬN về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng, Ban Dân tộc 30/06/2020 Đ/c K'Khét Atô
74 418/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  

17/06/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
75 417/QĐ-BDT

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông phù hợp với HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

17/06/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
76 411/KH-BDT

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào DTTS năm 2020

15/06/2020 H'DJrân Knul
77 412/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

15/06/2020 H'DJrân Knul
78 378/KH-BDT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 04/06/2020 K’Khét Atô
79 378/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 04/06/2020 Đ/c K'Khét Atô
80 324/BC-BDT

BÁO CÁO: Cập nhật văn bản QPPL của Trung ương và địa phương

19/05/2020 Đ/c K'Khét Atô